Основно училище "Алеко Константинов"

                  с.Голямо Градище , община Опака

                                       ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

      Начало

 

Прогнозата за времето в с.Голямо Градище може да видите ТУК   

Обществен съвет

СЪСТАВ на Обществен съвет:

Председател:

Фатме Хасанова

Членове:

Фергюл Салиева

Кръстьо Якимов

Мелекбер Амидова

Али Феимов

СЪОБЩЕНИЕ

На 7.октомври 2019 година от 18,30 часа в кабинет 107 на ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище , ще   се проведе заседание на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов" при проект за дневен ред:

1.Избор на председател на Обществен съвет към ОУ"Алеко Константинов"-с.Голямо Градище.

2.Разглеждане на  проект за "Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА  

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ

ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното  и училищното образование,  директорът на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище

 СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА 7. 10. 2019 Г. ОТ 17:00 Ч. В К-Т 202

НА ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1.     Избор на членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище.

2.     Избор на резервни членове на Обществения съвет на ОУ“Алеко Константинов“-с.Голямо Градище 

        Информация за правомощията на обществения съвет може да прочетете  на интернет страницата http://ougg.free.bg